666 987 745
biuro@ekoft.pl

\\ Czas pracy kierowców

główne zdjęcie wydarzenia Czas pracy kierowców

Wielu kierowców często zastanawia się czy wykonywane przez nich czynności będą zaliczane do ich czasu pracy. Jak to jest z aktywnościami kierowcy, czy wszystkie ich działania będą się wliczały do łącznego czasu pracy? W trakcie całego dnia roboczego kierowcy pojawia wiele różnych czynności. Jednak nie wszystkie z nich są wliczane do czasu ich pracy – które zatem są a które nie?

Kwestię tę reguluje Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o Czasie Pracy Kierowców (Dz. U. 2004 Nr 92 poz. 879). W art. 6 i 26b ww. ustawy zapisano iż czasem pracy kierowcy jest czas od rozpoczęcia do zakończenia pracy, która obejmuje wszystkie czynności związane z wykonywaniem przewozu drogowego.

Do tych czynności zaliczamy:

 - prowadzenie pojazdu

- załadowywanie i rozładowywanie oraz nadzór nas załadunkiem i wyładunkiem

- nadzór oraz pomoc osobom wsiadającym i wysiadającym

- czynności spedycyjne

- obsługę codzienną pojazdów i przyczep

- inne prace podejmowane w celu wykonania zadania służbowego lub zapewnienia bezpieczeństwa osób, pojazdu i rzeczy

- niezbędne formalności administracyjne

- utrzymanie pojazdu w czystości.

Czasem pracy kierowcy jest również czas poza przyjętym rozkładem czasu pracy, w którym kierowca pozostaje na stanowisku pracy kierowcy w gotowości do wykonywania pracy, w szczególności podczas oczekiwania na załadunek lub rozładunek, których przewidywany czas trwania nie jest znany kierowcy przed wyjazdem albo przed rozpoczęciem danego okresu.

Do czasu pracy kierowcy wlicza się przerwę w pracy trwającą 15 minut, którą pracodawca jest obowiązany wprowadzić, jeżeli dobowy wymiar czasu pracy kierowcy wynosi co najmniej 6 godzin.

 

 

Skoro już wiadomo, które czynności są wliczane do czasu pracy kierowcy to nasuwa się pytanie, które czynności nie są wliczane do tego czasu?

Odpowiedź już wkrótce….