666 987 745
biuro@ekoft.pl

\\ Pracodawco Pamiętaj !!!

główne zdjęcie wydarzenia Pracodawco Pamiętaj !!!
Pracodawco Pamiętaj !!!
W przypadku kiedy pracownik wykonywał pracę w święto przypadające w sobotę, pracodawca zobowiązany jest do udzielenia mu dnia wolnego w ciągu okresu rozliczeniowego.
Jeżeli nie jest możliwe udzielenie dnia wolnego w zamian za pracę w święto w tym okresie, pracownikowi przysługuje dodatek do wynagrodzenia (art. 151 KP)