666 987 745
biuro@ekoft.pl

\\ Oświadczenie o liczbie zatrudnionych w przedsiębiorstwie za rok 2023.

główne zdjęcie wydarzenia Oświadczenie o liczbie zatrudnionych w przedsiębiorstwie za rok 2023.

Przypominamy, iż do 31 marca 2024r. należy złożyć:

- oświadczenie o liczbie osób zatrudnionych na dzień 31 grudnia, bez względu na formę zatrudnienia

- informację o średniej arytmetycznej liczby kierowców zatrudnionych, bez względu na formę zatrudnienia, wykonujących operacje transportowe w roku poprzedzającym obowiązek złożenia informacji.

Oświadczenie należy złożyć do organu, który wydał zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego – zatem do Starosty lub GITD.

Wniosek do GITD należy złożyć przez formularz za pomocą platformy ePUAP.

 

O czym należy pamiętać:

- Oświadczenie o liczbie osób zatrudnionych w przedsiębiorstwie za 2023r. należy złożyć jeśli firma posiada ważne zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego.

- oświadczenie dotyczy 2023 roku.

- adresatem oświadczenia jest organ wydający zezwolenie – starostwo lub GITD

 -  w oświadczeniu należy uwzględnić osoby zatrudnione bez względu na formę zatrudnienia

- jednoosobowe działalności gospodarcze, jeżeli posiadają ważne zezwolenie, również zobowiązane są do złożenia oświadczenia. Jeśli właściciel jest także kierowcą, uwzględnia siebie w pozycji dotyczącej liczby zatrudnionych oraz w średniej arytmetycznej kierowców.

 - w oświadczeniu należy podać także kierowców (kierowca może być przedsiębiorcą), z którymi przedsiębiorca zawiera umowę (bez względu na formę zatrudnienia).

 

Wniosek do GITD:

Jeśli organem wydającym zezwolenie jest GITD należy złożyć wniosek za pomocą platformy ePUAP.

Link do wniosku dostępny tu: link

Wniosek do starostwa:

Jeśli organem wydającym zezwolenie jest Starostwo należy złożyć wniosek dostępny tu: 

 Oswiadczenie-o-liczbie-zatrudnionych-kierowcow.docx

 

Więcej informacji można znaleźć na stronie: 

https://www.gov.pl/web/gitd/informacja-1-2024