666 987 745
biuro@ekoft.pl

\\ Tygodniowy i dwutygodniowy czas jazdy

główne zdjęcie wydarzenia Tygodniowy i dwutygodniowy czas jazdy

KIEROWCO PAMIĘTAJ!!!

Tygodniowy czas prowadzenia pojazdu nie może przekroczyć 56 godzin. (tydzień liczony od poniedziałku od godz. 00.00 do niedzieli do godz.24.00)

Łączny czas prowadzenia pojazdu w ciągu dwóch kolejnych tygodni nie może przekroczyć 90 godzin.

Na powyższej grafice widać iż w I tygodniu czas jazdy kierowcy wynosił 56 h, natomiast w II tygodniu 34 h, więc łączny czas jazdy w ciągu dwóch tygodni wyniósł 90 h.

Jeśli weźmiemy pod uwagę II i III tydzień to łączny jazdy wyniósł 86 h.

W III i IV tygodniu czas jazdy to 90 h.

Natomiast jeśli weźmiemy pod uwagę czas jazdy w IV i V tygodniu to wyjdzie nam 93 h – a więc przekroczony został czas jazdy dwutygodniowej.

Czas jazdy w tygodniu V i VI wyniósł 90 h.

Należy pamiętać iż patrząc na czas jazdy w danym tygodniu trzeba brać pod uwagę ile czasu jazdy zostanie w kolejnym tygodniu, tak aby suma jazdy w  dwóch tygodniach nie przekroczyła 90 h.