666 987 745
biuro@ekoft.pl

\\ Wakacyjny zakaz jazdy

główne zdjęcie wydarzenia Wakacyjny zakaz jazdy

Drodzy Kierowcy !

W związku ze zbliżającymi się wakacjami przypominamy iż od najbliższego piątku obowiązuje wakacyjny zakaz jazdy. Aby dobrze zaplanować trasy podczas wakacyjnych miesięcy , warto zapoznać się z poniższymi zakazami.

Ograniczenia obowiązywać będą:

- w piątki w godzinach od 18:00 do 22:00

-  w soboty w godzinach od 08:00 do 14:00

- w niedziele od godziny 08:00 do 22:00

Jakich pojazdów dotyczą te zakazy?

Ograniczenia oraz zakazy ruchu dotyczą pojazdów i zespołów pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 12 ton, z wyłączeniem autobusów.

Jakie są odstępstwa od zakazu jazdy?

Ograniczenia te nie dotyczą m.in. pojazdów Policji, Inspekcji Transportu Drogowego, Straży Granicznej, jednostek ochrony przeciwpożarowej. Z powyższych zakazów wyłączone są także pojazdy biorące udział w akcjach ratowniczych, humanitarnych, w usuwaniu skutków klęsk żywiołowych oraz awarii. Wakacyjny zakaz ruchu nie dotyczy także transportu przewożącego artykuły szybko psujące się, żywe zwierzęta, leki i środki medyczne, odpady komunalne  a także pojazdów wolnobieżnych używanych do prac rolniczych.

Przepisy te nie mają także zastosowania do pojazdów powracających z zagranicy w celu zakończenia przewozu drogowego lub do odbiorcy przewożonego ładunku, mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz pojazdów, które wjechały na terytorium RP poza terminami lub godzinami obowiązywania zakazu, w odległości do 50 km od miejsca przekroczenia granicy oraz oczekujących na wyjazd z terytorium RP.

Gdzie szukać informacji na temat zakazu jazdy ?

Wszystkie informacje znaleźć można w ROZPORZĄDZENIU MINISTRA TRANSPORTU z dnia 31 lipca 2007 r. w sprawie okresowych ograniczeń oraz zakazu ruchu niektórych rodzajów pojazdów na drogach.